Project omschrijving:

Cliënt:
 Landgoed Middachten
Datum:
 2011
Categorie:
cases
Project URL:
 Bezoek online →

Inventarisatie Landgoed Middachten De Steeg inzake energie en afval

Melding Activiteitenbesluit
In 2011 heeft KEGA-EC/ de energie-milieuconsulent voor het landgoed Middachten de melding Activiteitenbesluit ( Wet milieubeheer) verzorgd. In het kader daarvan moest een nulonderzoek bodem conform NVM 5740 worden uitgevoerd. Het bureau Ecopart uit Doetinchem heeft het onderzoek uitgevoerd. KEGA-EC heeft het onderzoek begeleid en de contact naar de gemeente toe verzorgd.

Er is een bescheiden milieulogboek opgezet die voldoet aan de wettelijke eisen, maar die weinig administratieve last veroorzaakt.
Gelijktijdig is een analyse gemaakt van milieusituatie op het gebied van energie en afval. Het betreft een aantal historische gebouwen met een representatieve en museale functie wat een aantal beperkingen ten aanzien van de mogelijkheden voor energiebesparing oplevert.

De haalbare opties waren in deze analyse vooral te vinden in de verlichting: veel TL-8 die omgeschakeld kunnen worden naar TL-5 middels ombouwsets; regelsystemen voor verwarming en vooral administratieve zaken. Betere inkoop en het regelen dat de Energiebelasting terug gevraagd konden worden zouden veel besparingen in geld opleveren.