Timmerfabriek Wienholts doorgelicht op energie en afval

Project omschrijving:

Cliënt:
 Timmerfabriek Wienholts
Datum:
 2010
Categorie:
cases
Project URL:
 Bezoek online →

In 2010 heeft KEGA-EC/ de energie-milieuconsulent  Timmerfabriek Wienholts in Didam doorgelicht op het gebied van energie en afval. Gelijktijdig is de melding Wet milieubeheer (de WABO was toen nog niet van kracht) verzorgd en ingediend. Dit was gekoppeld aan een uitbreiding van het bedrijf met een verfspuitafdeling en een kantoor.

Het resultaat was dat een flinke besparing op de elektriciteitsrekening kon worden bereikt door de vervanging van de bestaande TL-8 lampen door TL-5 lampen. De armaturen behoefden niet te worden vervangen: er werd gebruik gemaakt van ombouwsets.

Als adviseur heeft de heer Van Kempen ook de aanvraag EIA  (Energie Investerings Aftrek) verzorgd waardoor de aanschafkosten nog eens met 10% werd verlaagd en de terugverdientijd van de investering op 2 jaar kwam!

Voorts is er een monitoring systeem opgezet om het verbruik van gas en elektriciteit te bewaken.

De opslag van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen is geoptimaliseerd. Bij de controle volgend op de melding Wm kreeg het bedrijf een compliment van de gemeente vanwege de uitstekende milieuprestaties.