Wie is de energie-milieuconsulent

foto Paul nieuwKEGA EC wordt geleid door ing. J.P. van Kempen. Hij is als milieukundige opgeleid aan de RHS IJsseland in Deventer. Hij heeft bij een aantal gemeenten gewerkt als technisch medewerker milieu, gebiedscoördinator en beleidsmedewerker milieu.

In die verschillende functies is hij vooral vanuit de Wet milieubeheer met energie, energiebesparing en afvalpreventie actief geweest. Hij heeft verschillende projecten opgezet om energiebesparing door te voeren. Vanuit het bedrijfstoezicht heeft hij in het kader van de verruimde reikwijdte bedrijven advies gegeven over energiebesparende maatregelen.

Als zelfstandige heeft hij enkele jaren een adviesbureau geleid dat zich bezig hield met energiebesparing en afvalreductie. Doorlichting en analyse van de energetische en afval situatie was daarbij de basis.

De heer Van Kempen is gecertificeerd als EPA-W opnemer en als EPA-W adviseur. Hij heeft het examen dat door het CITO was opgesteld in samenwerking met het KBI met goed gevolgd afgelegd. – . Hij heeft het certificaat Erkend Deskundige conform de nieuwe energielabelsystematiek die per 1 januari 2015 van kracht is geworden.